Impressum

Impressum

LEGI GmbH
Im Meerfeld 83 – 89
47445 Moers

Directeur: Norbert Lechtenböhmer

BTW-nr.: DE120299767
Kantongerecht Kleve HRB 5013

Tel.: +49 28 41 / 7 89-0
Fax: +49 28 41 / 7 89-10

E-mail: post@legi.de
Website: www.legi.de


Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze website is met de grootste zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet voor de eigen inhoud van deze pagina volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk.

Conform § 8 tot en met § 10 van de Duitse telecommunicatiewet zijn wij echter niet verplicht overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of te onderzoeken op aanwijzingen die kunnen wijzen op onwettige activiteiten.

Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een concrete overtreding. Bij het bekend worden van de betreffende overtreding wordt deze inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden.

Voor de inhoud van websites waarnaar links verwijzen, is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De webpagina’s waarnaar een link verwijst, wordt op het moment van plaatsing gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Onwettige inhoud was op het moment van plaatsing van de link niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar een link verwijst, is echter redelijkerwijs niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen voor een overtreding. Op het moment dat overtredingen bekend worden, worden dergelijk links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrechten
De door de exploitant van de website samengestelde inhoud en werken op deze website vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, distributie en welke aard van verder gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende auteur of samensteller. Downloads en kopieën van deze pagina mogen alleen particulier worden gebruikt, niet commercieel. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is samengesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt inhoud van derden als dusdanig aangemerkt. Wanneer u desondanks een overtreding van het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons daarover te informeren. Bij het bekend worden van een overtreding wordt de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd.

Verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens
Onze website kan normaal gesproken worden gebruikt zonder opgave van persoonlijke gegevens. Wanneer op onze website persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, dan gebeurt dat altijd, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. Wij wijzen u erop dat er bij de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) sprake kan zijn van veiligheidslekken. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van wettelijke verplichtingen gepubliceerde contactgegevens door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te nemen in het geval van ongewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld spam.

Verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens voor het gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee analyse van uw gebruik van de website mogelijk wordt gemaakt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten voor de exploitant van de website en om andere diensten te verlenen in het kader van website- en internetgebruik. Google kan deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google brengt uw IP-adres in geen geval in verband met andere gegeven van Google Inc.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browser daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kun u de registratie van de door de cookie vastgelegd gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installerenhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..

Fotografie & beeldmateriaal
LEGI GmbH, Fotolia